«PRESSEMELDING» fra Industri- og næringspartiet (INP)

Pressemelding

Rjukan/ Telemark: I går Lørdag 29. februar 2020 ble Industri- og næringspartiet (INP) stiftet i maskinhallen på Vemork i Rjukan, industriens vugge.

Etter nærmere to års forberedelser der utarbeidelsen av et bredt og helhetlig partiprogram kunne endelig signering av stiftelsesdokumentet gjøres på skuddårsdagen. INP har tatt i bruk sosiale medier for bygging av programmet. Partiets 15.500 gruppemedlemmer har aktivt deltatt i utforming og innhold ved å kommentere på FB de forskjellige emnene i partiprogrammet etter hvert som punktene ble lagt ut i gruppen. Vi er stolte av å være det første partiet som våger å spørre våre potensielle velgere om deres mening om de forskjellige sakene. INP har fått tilsendt nærmere 5.000 støtteerklæringer fra hele landet på bare 5 måneder.

Stiftelsesmøte var lagt til Rjukan og Vemork industrimuseum fordi vi ønsker å hedre de mange tusen som for over 110 år siden la grunnlaget for moderne industri i Norge. Bedre ramme rundt denne høytidelige stiftelsen kunne ikke vært bedre. Blant de gamle AEG turbinene samlet vi 10 fylkesledere fra hele landet.

Partiet dannes som en konsekvens av at de tradisjonelle styringspartiene svikter sine moderate sentrumsorienterte velgere. AP går tilsynelatende mot et mørkere grønt politisk landskap. Høyre vingler og har vist at de forlater sine grunnverdier ved å samarbeide med V, FrP og Krf om en politikk ingen har bedt om. Videre ser INP at utenlandske og norske investorer ikke lenger ser Norge som et forutsigbart og stabilt marked å investere i. Dette fordi det politiske landskapet i Norge er i ferd med å vedta omfattende samfunnsendringer og varsler politisk avvikling av store deler av landbruket samt Olje- og gass næringen. Kraftkrevende industri vil ikke gå klar. Dette uten å kunne sannsynliggjøre at det finnes alternativer til denne omfattende iveren etter å avvikle. Vi regner med at MDG vil være naturlige motstandere i kommende valgkamp.

Valg av partileder ble Owe Ingemann Waltherzøe, initiativtager. 1. Nestleder ble Bjarte Helland fra Øystese, Kvam i Hardanger. 2. nestleder ble Hege Strandhagen, fylkesleder for Vestfold/ Telemark fra Porsgrunn/ Holmestrand.

Følgende fylkesledere ble valgt: For Rogaland Marcus Berven. For Vestland Joar Nesse. For Møre og Romsdal Finn Arne Follestad. For Trøndelag Ole Faldahl. For Innland Tom Nordeng. For Viken Stian Gyllenhammar. For Oslo Joe Hallvard Braseth.

INP er et sentrumsorientert moderat parti med ambisjoner om å nå 5% ved stortingsvalget 2021. Våre viktigste saker vil være

 • Jobbe for utvikling og hindre avvikling/ begrensing av Olje- og gassnæringen
 • Jobbe for utvikling og hindre avvikling av kjøttproduserende landbruk
 • Å jobbe for bedre rammevilkår for næringslivet
 • Forenkle byråkratiet
 • Styrke trepartssamarbeidet, arbeidsgiver organisasjoner, arbeidstaker organisasjoner og myndigheter
 • Å gjenreise forsvaret, særlig i nordområdene.
 • Distriktspolitikk der vi ønsker å bevare og utvikle offentlige og private kunnskapsarbeidsplasser
 • Jobbe for en mer balansert klimadebatt og dempe klimahysteriske vedtak
 • Jobbe for å hindre plast i havet ved omfordeling av bistandsmidler. Bruke bistandsmidlene til å etablere mottaksstasjoner av plast med en type «panteordning».
 • Jobbe aktivt mot nyetablering av vindkraftverk
 • Reforhandle EØS avtalen slik at den ikke står over norsk lov eller råderett over norske naturressurser
 • Norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk innenfor norsk økonomisk sone så vel som på land
 • Vil utrede en mer treffsikker kontantstøtteordning og behovsprøving av barnetrygd
 • Gratis kollektivtransport.
 • INP skal jobbe for at tennene får status som en del av kroppen, det vil si at vi ønsker en prising av disse tjenestene som en hvilken som helst helse tjeneste
 • Brillerefusjon for barn ut året du fyller 19 år.
 • Fergetrafikk skal ses på som en del av veien og prises som om det er en del av veinettet
 • Staten skal eie og drive Jernbane og luftambulanse. Luftambulansen blir lagt under hovedredningssentralen
 • INP vil revidere politireformen og gjøre den til en ekte nærpolitireform. Vi ser behovet for en mer desentralisert polititjeneste i distriktene
 • INP ønsker å reorganisere NAV og dele tjenestene inn i Arbeid, Trygd og Sosiale tjenester. På denne måten ønsker vi å sikre at brukerne får tjenester levert av spesial kompetanse innenfor disse tre feltene
 • Barnevernet skal legges under fylkeskommunen
 • INP ønsker en bedre kontroll med papirløse flyktninger og asylsøkere og ha en strengere arbeidsinnvandringspolitikk der vi ønsker å selv bestemme antall. Integrering er nøkkelen til et vellykket mottak av asylanter. Distritikts-Norge må settes i stand til å integrere og avlaste storbyene som får en altfor stor andel nye statsborgere.

Innholdet i denne pressemeldingen kan fritt brukes til artikler. Vedlagt bilder av seremonien og av personer som kan brukes fritt av pressen. Foto som brukes krediteres Børge Nordås

For INP

Owe Ingemann Waltherzøe

Partileder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *